PROGRAM PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ”

PROGRAM PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ”

PROGRAM PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ”
Fot. Portal Edukacyjny

EK-03.441.1.2018

Szanowni Państwo

Dyrektorzy krakowskich szkół

 

Dotyczy: PROGRAMU PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ”
 

                 W związku z realizacją w roku 2018 Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”, przyjętego uchwałą nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. uprzejmie informuję, że Program jest skierowany do uczniów:

- klas siódmych i ósmych krakowskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych, w tym ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

- krakowskich gimnazjów publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- klas gimnazjalnych funkcjonujących w innych typach krakowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich liceów ogólnokształcących dla młodzieży publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym liceów plastycznych i liceów sztuk plastycznych,

- krakowskich techników publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich branżowych szkół I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- klas zasadniczych szkół zawodowych, funkcjonujących w krakowskich branżowych szkołach I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich szkół specjalnych przysposabiających do pracy publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich ogólnokształcących szkół baletowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, począwszy od klasy czwartej.

 

                W budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 na dofinansowanie wyjazdów w ramach ww. programu zaplanowano 50 000 zł. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3657/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół” (dokument w załączeniu - proszę o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią). W oparciu o punktu 3 Regulaminu określam kwotę dofinansowania na ucznia i opiekuna w roku 2018 na poziomie 150 zł.

               Nadmieniam, że zgodnie z punktem 8 Regulaminu wnioski zgłaszające wyjazd w roku 2018 dyrektorzy szkół ubiegający się o dofinansowanie w ramach ww. programu powinni składać od 1 marca br.

 

Z poważaniem,

 

Anna Korfel-Jasińska

                  /-/

   Dyrektor Wydziału

 

Załącznik: Zarządzenie nr 3657/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KAROL KAPCIA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY