Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zakochaj się w klimacie i... weź udział w konkursie!

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa organizują konkurs plastyczny skierowany do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w Klimacie”.

KEGW
Fot. KEGW

Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej o formacie A4 prezentującej rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w 4  kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych,
  • kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych,
  • kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych,
  • kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W każdej z czterech kategorii wiekowych komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Prace należy dostarczyć do Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. włącznie (decyduje data wpływu do jednostki). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 lutego do godz. 14.00.

Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć:

  • Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1) wypełnioną czytelnie lub na komputerze i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu,
  • zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. nr 2)
  • zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 3)
  • licencję na korzystanie przez Organizatora z pracy (zał. 4).

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć tutaj.

 

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali, o której terminie i miejscu laureaci zostaną poinformowani mailowo. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wręczenia nagród (spotkanie indywidualne lub wysyłka nagrody pocztą).

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci promocyjnych, proekologicznych gadżetów,
a prace zostaną opublikowane na fanpage Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uczestników.

źródło: KEGW

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-12-09
Data aktualizacji: 2021-12-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź