Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Odkrywamy Małopolskę – składanie wniosków o dofinansowanie wycieczek

Pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów samorządowych szkół podstawowych w sprawie składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Odkrywamy Małopolskę".

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych,

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 lipca 2021 roku podjął uchwałę nr 1029/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. „Odkrywamy Małopolskę" realizowanego w 2021 roku w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.

Celem projektu "Odkrywam Małopolskę" jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.

Projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” zakłada w szczególności:

 1. zorganizowanie w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, wycieczki/wycieczek trwającej/trwających od 1 do 3 dni, dla uczniów szkół podstawowych (klasy I – VIII), w grupach w liczbie osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi wytycznymi rządowymi i sanitarnymi, z uwzględnieniem odpowiedniej opieki wychowawczej oraz usług profesjonalnych przewodników, w szczególności podczas planowanych wycieczek górskich, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla organizacji tego typu wyjazdów.
 2. przeprowadzenie wycieczki/wycieczek w następujących formach:
 • wycieczka przedmiotowa – której celem będzie uzupełnienie obowiązującego programu nauczania. Rekomenduje się, żeby ta forma wycieczki miała charakter interdyscyplinarny i zawierała elementy wiedzy z kilku przedmiotów, a także realizowała cele poznawcze, jak i wychowawcze, które wynikają z programu pracy dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Wycieczka taka może jednocześnie zakładać aktywizację uczestników poprzez udział w interaktywnej wystawie, tematycznych warsztatach, questach, grach terenowych, pokazach rękodzielnictwa, spotkaniach z lokalnymi autorytetami w danej dziedzinie, podróżnikami, itp.
 • wycieczka krajoznawczo-turystyczna – której program zostanie oparty o ciekawe i dostosowane do wieku dzieci atrakcje turystyczne z obszaru Małopolski. Rekomenduje się, żeby ta forma wycieczki miała określony temat przewodni, np. z obszaru kultury, przyrody, rzemiosła, historii, miejsc pamięci, osobowości związanych z regionem, legend i podań ludowych, architektury, folkloru, itp. Wycieczka taka może jednocześnie zakładać aktywizację uczestników poprzez udział w interaktywnej wystawie, tematycznych warsztatach, questach, grach terenowych, pokazach rękodzielnictwa, spotkaniach z lokalnymi autorytetami w danej dziedzinie, podróżnikami, itp.
 1. zorganizowanie wycieczki/wycieczek wyłącznie na terenie Małopolski, z założeniem, że będą to przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego,
 2. dostosowanie programu wycieczki/wycieczek do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, czy sprawności fizycznej

Ramowy termin realizacji Projektu: nie wcześniej niż od dnia 13 września 2021 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Montaż finansowy w zakresie realizacji Projektu zakłada:

 • maksymalnie 70 % kosztów realizacji Projektu może pochodzić z budżetu Województwa,
 • minimum 30 % kosztów realizacji projektu stanowi wkład Gminy, który może uwzględniać również udział finansowy rodziców.

Szkoły Podstawowe, które są chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o uzupełnienie załączonego wniosku i przesłanie go na adres: finanse.ek@um.krakow.pl w terminie do 29 lipca br. do godziny 10:00.

Wniosek szkoły podstawowej, który zostanie przesłany w terminie późniejszym zostanie odrzucony.

We wniosku należy uzupełnić pkt.:

 • II. Opis projektu,
 • III. Kosztorys realizacji projektu – jeżeli wyjazd na wycieczkę organizowany jest przez Biuro podróży należy w kolumnie „Rodzaj kosztu” wpisać „koszty biura podróży”, przy czym należy pamiętać, iż Biuro podróży wystawiając fakturę powinno wyszczególnić rodzaj kosztu, np. nocleg, wyżywienie, itp.
 • IV. Dodatkowe uwagi lub informacje.

Bardzo prosimy, aby we wniosku w pkt I. Dane dotyczące Gminy w pkt-ie 6 wpisać bieżący numer rachunku bankowego szkoły.

Z poważaniem,
Magdalena Węgrocka-Szwalec
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

Załączniki:

 1. Wniosek
 2. Regulamin projektu
pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Data publikacji: 2021-07-27
Data aktualizacji: 2021-07-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat