Aktywna tablica

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”

Aktywna tablica
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji i Nauki (w załączeniu) uprzejmie informuję, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiona nowa edycja  programu Rządowego –„Aktywna tablica” na lata 2020–2024 i możliwe będzie składanie wniosków w tym programie.

Z uwagi na napięty harmonogram realizacji programu w 2020r. już teraz przedstawiamy podstawowe informacje nt. programu  i prosimy śledzić komunikaty w sprawie tego programu podawane do publicznej wiadomości.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020–2024 i jego zadaniem będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych . W 2020 r. będzie możliwy zakup przede wszystkim  laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, do kwoty maksymalnie 14 tys. zł. Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Beneficjenci Programu w 2020 roku będą :

  1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019;
  2. szkoły ponadpodstawowe;

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Planowany termin składania wniosków przez szkoły do organów prowadzących : do dnia 27 października 2020 r.

Dokumenty/informacje dotyczące tego programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – Prawo i legislacja) po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Zastępca Dyrektora Wydziału

/-/

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

link do strony MUW - aktualny wniosek dla dyrektorów szkół: http://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx?page=Aktywna_tablica

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY