Program dożywiania w 2019 r.

REALIZACJA PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA DO MOPS ROZLICZEŃ ZA POSIŁKI ZREALIZOWANE W 2019 r.

 Program dożywiania w 2019 r.
Fot. Portal Edukacyjny

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK

Informuję, że zapłata za posiłki dzieci i uczniów objętych programem dożywiania w 2019 r. powinna zostać zrealizowana do końca 2019 r. Dotyczy to zarówno posiłków dzieci i uczniów realizowanych na podstawie decyzji MOPS, jak również posiłków przyznawanych na podstawie informacji dyrektora szkoły czy przedszkola. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do MOPS w Krakowie faktur/ rachunków/ zestawień za posiłki dzieci i uczniów w terminie umożliwiającym ich opłacenie do końca bieżącego roku, tj.:

  • dokumenty rozliczeniowe za posiłki zrealizowane we wrześniu i październiku proszę przekazywać na bieżąco, bezpośrednio po zakończeniu miesiąca;
  • dokumenty rozliczeniowe za posiłki zrealizowane w listopadzie br. proszę przekazać w terminie do 4 grudnia 2019 r.;
  • dokumenty rozliczeniowe za grudzień br. proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 r.

W sytuacji, kiedy rzeczywista liczba zrealizowanych posiłków będzie inna niż uwzględniona na fakturze, korektę faktury należy złożyć nie później niż do 10 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że od dnia 25 listopada 2019 r. zmieni się siedziba Filii nr 6 MOPS w Krakowie. Nowa siedziba Filii nr 6 mieścić się będzie pod adresem: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, VI i VII piętro. Dotychczasowe numery telefonów, faksu i adresy e-mailowe pozostają bez zmian.

Proszę o przekazanie niniejszej informacji podmiotom realizującym posiłki w Państwa placówce.

 

Z poważaniem,

             Witold Kramarz

             Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY