Realizacja programu - Posiłek w szkole i w domu- limity na październik 2019

Realizując zapisy § 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania informuję, że łączna liczba dzieci i uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w formie posiłków przyznawanych na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola w październiku 2019 r. wynosi 409 osób.

Realizacja programu - Posiłek w szkole i w domu- limity na październik 2019
Fot. Portal Edukacyjny

W załączniku przekazuję propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc październik 2019 r. - wykaz szkół i przedszkoli, wraz z określoną liczbą dzieci i uczniów, którym może być  udzielona pomoc w postaci posiłku na podstawie informacji dyrektora. Przy ustalaniu propozycji wstępnego limitu uwzględniono wnioski, jakie wpłynęły z poszczególnych placówek edukacyjnych od początku bieżącego roku szkolnego.

Istnieje możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl.

Jednocześnie przypominam, że posiłki realizowane na podstawie par. 8 Uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa przyznane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie informacji przekazanej przez dyrektora placówki oświatowej i zgodnie z § 8 ust. 7 wskazanej wyżej Uchwały jest to pomoc doraźna i została wprowadzona mając na względzie pojawianie się nagle trudnych sytuacji i możliwość ujawnienia przez dzieci potrzeby zjedzenia obiadu w szkole czy przedszkolu.

Dodatkowo informuję, iż podstawową formą pomocy realizowaną w programie osłonowym dotyczącym udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania zgodnie ze wskazaną wyżej Uchwałą są posiłki przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS. Posiłki przyznawane są pod warunkiem, że:

• dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1056,00 zł,

• dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 056,00 zł, ale nie przekracza 1 320,00 zł – pomoc przyznawana jest pod warunkiem zwrotu 50% kosztów posiłku.

Decyzja administracyjna na finansowanie posiłków może być wydana na dłuższy okres czasu np. na semestr czy rok szkolny. Jeśli więc są w Państwa placówce rodziny w trudnej sytuacji finansowej  należy poinformować je o pomocy w formie posiłków przyznawanej przez MOPS.

 Z poważaniem,

Witold Kramarz

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY