Zabezpieczenie obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

W załączeniu komunikat Koordynatora wyborczego Urzędu Miasta Krakowa

Zabezpieczenie obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Fot. pixabay.com

Kierujący

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 

Szanowni Państwo

W związku z zaplanowanymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam poniżej informację w zakresie obowiązku zabezpieczenia obsługi informatycznej dla każdej Obwodowej Komisji Wyborczej.

W związku z § 7 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 87/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: „Prawa majątkowe do urządzeń technicznych, które zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) winny przysługiwać wyłącznie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom im podległym”. W związku z tym niezbędne jest aby Państwo zabezpieczając obsługę informatyczną dla potrzeb OKW przygotowali, zabezpieczyli i udostępnili, zarówno w dniu wyborów jak również na wcześniejsze testy, stanowisko komputerowe (komputer z dostępem do Internetu i podłączoną drukarką) oraz materiały eksploatacyjne.

Dodatkowo, analogicznie jak przy poprzednich akcjach wyborczych uprzejmie proszę o wskazanie Operatora informatycznego OKW. Zadania operatora będą analogiczne jak w ubiegłym roku, są one ustalone w Załączniku nr 2 do ww. uchwały.

W przypadku niewskazania Operatora informatycznego, Urząd Miasta Krakowa wydeleguje operatorów we własnym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze konieczność udostępnienia im przez Państwa sprzętu komputerowego w jednostce.

Koordynatorzy informatyczni (pracownicy UMK) będą w najbliższym czasie kontaktować się z Państwem w celu uzgodnienia osób wskazanych jako Operatorzy informatyczni i potwierdzenia udostępnienia pełnego stanowiska komputerowego.

 

Z wyrazami szacunku

 

z up. Prezydenta Miasta Krakowa

Antoni Fryczek

    Koordynator wyborczy UMK

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY