Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - komunikat

Nowelizacja przepisów dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - informacja zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - komunikat
Fot. pixabay.com

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych
Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

Informuję, że 24 maja br. weszła w życie Uchwała Nr XIV/253/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie  środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 3755.

Z poważaniem,
Magdalena Węgrocka-Szwalec
Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMK

Załączniki:

  1. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 3755
  2. Zał. nr 1 - wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
  3. Zał. nr 2 - oświadczenie przewodniczącego/członka Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY