Zajęcia dodatkowe rekompensujące realizację podstawy programowej za czas strajku

Możliwość organizacji nieobowiązkowych zajęć - pismo dyrektor Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów szkół w tej sprawie.

Zajęcia dodatkowe rekompensujące realizację podstawy programowej za czas strajku
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.83.2019                                       

Szanowni Państwo                                             

Dyrektorzy

samorządowych szkół i placówek oświatowych

W związku zapytaniami Państwa Dyrektorów informuję co następuje.

        Dyrektorzy szkół i placówek mają możliwość organizacji zajęć dodatkowych nieobowiązkowych, które miałyby na celu nadrobienie przez dzieci i młodzież treści programowych za czas strajku. Będzie to  szansa dla uczniów na uzupełnienie wiedzy i umiejętności, zapewnienie dodatkowego rozwoju. Ustalenia w tym zakresie zapadają między dyrektorem a gronem pedagogicznym oraz przedstawicielami rodziców. Zajęcia miałyby obejmować propozycje w zakresie dotąd nie ustalonym przez rady pedagogiczne, wykraczające poza ten plan. Nie jest konieczne wprowadzanie w tym zakresie zmian do arkuszy organizacyjnych. Każdy nauczyciel może zaproponować dyrektorowi organizację takich zajęć dodatkowych dla uczniów.

        W związku z powyższym informuję, że plany finansowe kierowanych przez Państwa szkół i placówek nie zostaną pomniejszone i złożenie dodatkowego wniosku o zmiany w planach finansowych nie jest konieczne. W IV kwartale 2019 roku Wydział Edukacji przeprowadzi analizę przewidywanego wykonania wynagrodzeń, z uwzględnieniem wydatków poniesionych na ww. godziny. Po przeprowadzonej analizie plany finansowe jednostek oświatowych mogą ulec zwiększeniu.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Ewa Całus

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Kowynia
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY