ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2018 ROKU

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2018 ROKU
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.200.2018                                                           Kraków, 8 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

samorządowych szkół i placówek

 

Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2018 ROKU

W związku z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, przedkładam „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Informuję, że w Gminie Miejskiej Kraków w 2018 roku zostały osiągnięte średnie wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Ewa Całus

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY