SPRAWOZDANIE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2018

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

Zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust.1

SPRAWOZDANIE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2018
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.24.2019                                                                           Kraków, 6 lutego 2019 roku

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty

 

Dotyczy: SPRAWOZDANIA Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2018

 

Zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust.1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ponadto nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowisk, gdy roczna ich wysokość w 2019 r, nie przekroczyła 800 zł.

W związku z powyższymi informacjami oświadczenie o opłacie nie przekraczającej 100 zł lub oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska należy złożyć do Wydziału Edukacji, ul. Stachowicza 18 w terminie do 15 marca 2019 r. (wzory oświadczeń w załączeniu).

W przypadku, gdy wysokość opłaty jest wyższa niż 100 zł, w tym przekroczyła 800 zł, należy złożyć odpowiednie  wykazy  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego,  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w terminie do 23 marca 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html

W Wydziale Edukacji sprawę prowadzi Marzena Wawrzyniec, tel. 12 616 50 93, Marzena.Wawrzyniec@um.krakow.pl

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału Edukacji

/-/ Ewa Całus

Oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska - WZÓR

Oświadczenie - opłata do 100 zł - WZÓR

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY