Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2018 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2018 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06. 3021.198.2018                                          

Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI ZA 2018 ROK.

 

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 (datą graniczną przy generacji raportu powinien być 2018-12-31).
 

Tabele stanowiące raport wygenerowany ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (instrukcja generowania raportu znajduje się na Forum Wiedzy ZSZO/Moduł Kadry/Ważne ogłoszenia – obszar Płace), podpisane przez Dyrektora szkoły/placówki i osobę sporządzającą należy złożyć w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2019 roku (WYJĄTEK: szkoły/placówki obsługiwane przez MCOO).

Szkoły/placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, przedkładają wygenerowane ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, wydrukowane i podpisane przez osobę, która wygenerowała powyższy raport oraz dyrektora placówki tabele do MCOO, w terminie do 9 stycznia 2019 roku.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty sprawdza przedłożone tabele pod kątem formalno-rachunkowym oraz zgodności z raportem generowanym na bieżąco w ZSZO. Po zweryfikowaniu zestawienia pracownik MCOO obsługujący daną szkołę/placówkę umieszcza swój podpis na zestawieniu, przekazuje do podpisu Głównego Księgowego MCOO. MCOO przesyła dokumenty do Wydziału Edukacji w terminie do 11 stycznia 2019 roku.

Wydział Edukacji po zweryfikowaniu poprawności raportów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą sporządzi z systemu raport zbiorczy ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Miejskiej Kraków.

Z poważaniem,

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Dariusz Domajewski

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY