Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek

 

Zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonej tabeli będącej sprawozdaniem z doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych (Załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r.)

Sprawozdanie z otrzymanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Fot. Portal Edukacyjny

Zgodnie z ww. regulaminem dyrektorzy szkół i placówek do 31 stycznia 2019 r., składają do Wydziału Edukacji sprawozdanie ze sposobu wykorzystania w roku poprzednim środków na różne formy doskonalenia nauczycieli.

Sprawozdanie proszę przesłać do Wydziału Edukacji w formie wydruku, a także pocztą elektroniczną na adres beata.batko@um.krakow.pl

albo

w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP - http://epuap.gov.pl/wps/portal, na skrzynkę /UMKr/ServoPD

 

Wzór tabeli – tutaj kliknij

 

Z poważaniem,

Dariusz Domajewski

p.o. Dyrektora Wydziału

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY