WYNAGRODZENIA KIEROWNIKA AKCJI „ZIMA W SZKOLE” W 2019 ROKU

WYNAGRODZENIA KIEROWNIKA AKCJI „ZIMA W SZKOLE” W 2019 ROKU
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.4.191.2018

 

                                                                                        Szanowni Państwo

                                                                                        Dyrektorzy

                                                                                        Samorządowych Szkół Podstawowych

 

Dotyczy: WYNAGRODZENIA KIEROWNIKA AKCJI „ZIMA W SZKOLE” W 2019 ROKU

 

                W związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 1794) ustalającym minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł informuję, iż wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku organizowanego w ramach akcji „Zima w szkole” w 2019 roku wynosi 588,00 złotych przy realizacji 40 godzin w tygodniu. Jeżeli czas trwania akcji jest krótszy, wówczas należy odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku.          

 

Z poważaniem

 

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA TROJAN
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY