Uwaga! Nauczyciele realizujący podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Serdecznie zachęcam do zgłaszania nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Uwaga! Nauczyciele realizujący podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń
Fot. Portal Edukacyjny

Realizując postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, a Gminą Miejską Kraków z 25 października 2017 roku dotyczące współpracy w obszarze ochrony przeciwpożarowej –informuję, że 19 grudnia 2018 r. w godz. 9.30-14.30 w budynku Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18 odbędzie się ostatnie szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa realizującym jednocześnie zadania statutowe szkół w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W szkoleniu mogą ponadto uczestniczyć dyrektorzy samorządowych szkół i placówek edukacyjnych, którzy nie uczestniczyli w żadnym z dotychczasowych szkoleń.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail beata.batko@um.krakow.pl do 13 grudnia 2018 r. Prawo zgłaszania nauczycieli przysługuje wyłącznie dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. W szkoleniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba ze szkoły/placówki.

Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, proszę więc Państwa o przemyślane decyzje. Koszt uczestnictwa -pokrywany w całości przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa- jest liczony od osoby, w związku z tym proszę, aby ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu dokonana była z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzupełnienia rekrutacji o inne zgłoszone osoby.

 

Z poważaniem,

 

Dariusz Domajewski

p.o. Dyrektora Wydziału

 

Załączniki:

  1. Harmonogram szkolenia.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY