Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla wychowawców klas /grup.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Przedszkoli, Szkół i Placówek

 

Uprzejmie zapraszam wychowawców klas/grup Państwa szkół do wzięcia udziału w szkoleniu z tematyki powodziowej organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla wychowawców klas /grup.
Fot. Portal Edukacyjny

Szkolenie dedykowane wyłącznie wychowawcom klas/grup odbędzie się 28 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, piętro V wg następującego porządku:

 

 

 

  1. godz. 9.00 – 11.00 - szkoły podstawowe, zespoły szkół zawodowych, centra kształcenia, szkoły muzyczne, zespoły szkół specjalnych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zespół szkół placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych, bursy szkół ponadpodstawowych, szkolne schronisko-młodzieżowe, placówki sportowo-rekreacyjne, młodzieżowe domy kultury.
  2. godz. 12.00 – 14.00 – przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, zespoły szkół sportowych, zespoły szkół ogólnokształcących, zespół szkół integracyjnych, licea ogólnokształcące.

Liczba miejsc ograniczona wielkością sali, proszę więc o uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z powyższym harmonogramem. W szkoleniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba z danej szkoły/placówki oddelegowana przez dyrektora szkoły/placówki.

Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu: zagrożenie powodziowe miasta Krakowa, edukacja powodziowa dzieci i młodzieży, formy i metody prowadzenia zajęć lekcyjnych o tematyce powodziowej.

Osobą do kontaktów w zakresie organizacji szkolenia jest Pani Beata Batko, tel. 12 616-5252.

 

Z poważaniem,

 

Anna Korfel-Jasińska

Dyrektor Wydziału

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY