Uwaga! Nauczyciele realizujący podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Trwa nabór na szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Serdecznie zachęcam do zgłaszania nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Uwaga! Nauczyciele realizujący podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Trwa nabór na szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.
Fot. Portal Edukacyjny

Realizując postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, a Gminą Miejską Kraków z 25 października 2017 roku dotyczące współpracy w obszarze ochrony przeciwpożarowej –informuję, że 22 listopada 2018 r. w godz. 9.30-14.30 w budynku Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18 odbędzie się szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa realizującym jednocześnie zadania statutowe szkół w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W szkoleniu mogą ponadto uczestniczyć dyrektorzy samorządowych szkół i placówek edukacyjnych, którzy nie uczestniczyli w żadnym z dotychczasowych szkoleń. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail beata.batko@um.krakow.pl do 15 listopada 2018 r. Prawo zgłaszania nauczycieli przysługuje wyłącznie dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. W szkoleniu uczestniczyć może wyłącznie jedna osoba ze szkoły/placówki. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, proszę więc Państwa o przemyślane decyzje. Koszt uczestnictwa -pokrywany w całości przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa- jest liczony od osoby, w związku z tym proszę, aby ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu dokonana była z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzupełnienia rekrutacji o inne zgłoszone osoby.

 

Z poważaniem,

 

Anna Korfel-Jasińska

Dyrektor Wydziału

 

Załączniki:

  1. Harmonogram szkolenia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY