Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na październik 2018

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przesyła z załączeniu propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc październik 2018 – wykaz szkół, wraz
z szacowaną liczbą uczniów, którym może być udzielona pomoc w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora szkoły zgodnie z paragrafem 8 uchwały
nr XCV/1425/14 RM Krakowa oraz informację dla dyrektorów szkół dotyczącą zasad przyznawania i rozliczania posiłków realizowanych na podstawie paragrafu 8 uchwały nr XCV/1425/14 RM Krakowa, a także wzory druków rozliczeń.

 

Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na październik 2018
Fot. Portal Edukacyjny

Możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów, tj. zwiększenia limitu, przyznania limitu dla przedszkoli lub szkół, którym wstępnie nie został przyznany, a także informacje o niewykorzystywaniu przyznanego limitu proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl.

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 616 54 41.

Załączniki:

1. Pismo.

2. Limity.

 

Z poważaniem,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY