Nabór zewnętrzny na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Krakowa, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego, rozpoczął prowadzenie naboru zewnętrznego na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.

Nabór zewnętrzny na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
Fot. Portal Edukacyjny

Aktualnie jest ok. 300 nieobsadzonych miejsc. Nabór prowadzany jest w Pawilonie Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych (wejście od strony Pałacu Wielopolskich). Do obsadzenia pozostały już tylko komisje ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (liczenie głosów po zakończeniu głosowania).

W ramach tego naboru członkami komisji mogą być pracownicy gminnych jednostek, również te osoby, które będą pełnić funkcję operatora informatycznego czy opiekuna porządkowego budynku placówki, przed i w trakcie przeprowadzania wyborów.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

• przewodniczący komisji – 380 zł,

• zastępca przewodniczącego – 330 zł,

• członek komisji – 300 zł.

 

W drugiej turze wyborów, jeśli zostanie przeprowadzona, diety wynoszą 50% kwot wskazanych powyżej.

http://pkw.gov.pl/780_2018_r/1/26223_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY