Godziny wydawania posiłków w stołówkach

Godziny wydawania posiłków w stołówkach
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych i Przedszkoli

w Krakowie

 

 

Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) Dyrektor  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, a także zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu ucznia w szkole. Zatem zobowiązuję Państwa do organizacji pracy szkoły w sposób, który zapewni uczniom możliwość spożywania posiłków w stołówce szkolnej w czasie ich pobytu w szkole oraz będzie dostosowany do oczekiwań rodziców uczniów.

Proszę jednocześnie o przesłanie informacji o obecnie obowiązujących godzinach wydawania posiłków. Proszę o wypełnienie otrzymanej tabelki i przesłanie jej w postaci pliku excel do inspektorów nadzorujących w terminie do 19 września 2018 r.

 

 

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY