PROŚBA O PRZEKAZANIE LISTY UCZNIÓW - LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

Dotyczy: PROŚBY O PRZEKAZANIE LISTY UCZNIÓW -  LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH.

PROŚBA O PRZEKAZANIE LISTY UCZNIÓW -  LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH.
Fot. Portal Edukacyjny

Zgodnie z § 3 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XCVIII/2558/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków wspierania uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”, proszę dyrektorów szkół lub placówek o przekazanie  listy laureatów olimpiad przedmiotowych, konkursów oraz turniejów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2017/2018 (należy dołączyć kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).

Osoby wykazane w tabeli powinny spełniać wymogi określone zapisami Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.). 

Dyrektor szkoły podstawowej swoim podpisem na zgłoszeniu kandydata potwierdza jednocześnie, że konkurs w którym brał kandydat udział został zorganizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub wyznaczony przez niego podmiot zewnętrzny.

W przypadku szkół ponadpodstawowych proszę o sprawdzenie czy olimpiady, w których brali udział uczniowie znajdują się w zakładce „Olimpiady” publikowanej  na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (rok 2017/2018).

Przekazanie powyższych danych powinno nastąpić do 28 września 2018 roku w formie pisemnej i formie elektronicznej wg wzoru w załączniku na adres: elzbieta.trojan@um.krakow.pl

Tabelka do zgłoszenia uczniów znajduje się pod linkiem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65096 (załącznik nr 1).

 

Z poważaniem,

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Dyrektor Wydziału

 

                     

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA TROJAN
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY