Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2017
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Szkoła uzyskuje wsparcie na zakup nowości wydawniczych jednokrotnie w trakcie trwania programu w latach 2016-2020. Z dotacji nie może zostać sfinansowany zakup: podręczników, encyklopedii, leksykonów, słowników, rozmówek językowych, publikacji uzupełniających ćwiczeniowych dla uczniów, albumów, atlasów oraz map.

Szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w dotychczasowych edycjach, mogą ubiegać się o nie w latach następnych.

Informuję, że realizacja zakupu książek dla szkół, które otrzymały wsparcie finansowe została przekazania do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty. Proszę postępować zgodnie z instrukcją przekazaną Państwu przez MCOO.

Przypominam równocześnie, że zadania wykonywane w ramach Programu należy realizować niezależnie od daty otrzymania książek. Zadania szkół wyszczególnione w § 3, ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Programu są następujące:

1) zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2) podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującej:

    a) planowanie zakupów książek,

    b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

3) zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;

4) uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

5) zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na odział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich;

7) uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Sprawozdanie z realizacji Programu należy złożyć do organu prowadzącego do 28 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w późniejszym terminie.

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe znajduje się TUTAJ.

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY