Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok

Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Przypominamy Państwu o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.102.2018                                                                                                       Kraków,  4 lipca 2018 r.

Dotyczy: sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok.

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

„Zbiorcze zestawienie zadań za I półrocze 2018 roku wg rozdziałów i kategorii zadań"

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem sprawozdania S-5, S-13 które należy sporządzić w programie Excel), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 2690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, jest systemem obowiązującym w szkole/placówce. Sposób generacji sprawozdań opisuje załącznik do niniejszego pisma.

Sprawozdania S- 9, S-14 i S-19 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 roku.

UWAGA!

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie sporządza sprawozdanie zbiorcze dotyczące realizowanych przez siebie zadań (S-11) oraz zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-10).
W przypadku kiedy w danym rozdziale występuje więcej niż jedna kategoria zadania MCOO sporządza zestawienie zbiorcze tylko do rozdziału (S-13). Ww. sprawozdania przedkłada w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch  egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2018 roku.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa, należy bezpośrednio przekazać do Wydziału Budżetu Miasta formularze P-4 i WPF-d w terminie do 20 lipca 2018 r.

Na dalszym etapie, w przypadku zmiany zaplanowanych dochodów należy przesłać formularz P-5 i formularz WPF-d zawierające same zmiany dochodów.

Z poważaniem,

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S%

Formularz P-4

Formularz WPF-d

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY