Korekta miesięcznego kosztu utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami GMK uczęszczających do samorządowych przedszkoli

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do wiadomości z 17 maja 2018 roku dotyczącej dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków uczęszczających do samorządowych przedszkoli (…)

Korekta miesięcznego kosztu utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami GMK uczęszczających do samorządowych przedszkoli
Fot. Portal Edukacyjny

Dyrektorzy

samorządowych przedszkoli oraz

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Nawiązując do wiadomości z 17 maja 2018 roku
https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/220168,1812,komunikat,dzieci_niebedacych_mieszkancami_gmk_uczeszczajace_do_samorzadowych_przedszkoli.html w sprawie dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków uczęszczających do samorządowych przedszkoli, informujemy, iż planowany na rok 2018 miesięczny koszt utrzymania dziecka po I-szej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w samorządowych przedszkolach uległa zmianie i zamiast kwoty 789,91 wynosi 738,91 zł.

Ww. miesięczny koszt utrzymania dziecka ulegnie zmianie, po kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z poważaniem,

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY