O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół i placówek,

zapraszamy do współpracy w roku szkolnym 2018/2019 w realizacji zadań promujących zdrowie oraz profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

 

O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków
Fot. Portal Edukacyjny

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii od września 2018 r. uruchamiają realizację projektu „O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków”.
Celem projektu jest wdrożenie do praktyki szkolnej założeń wybranych, rekomendowanych przez MEN programów w procesie wychowawczym oraz we współpracy z rodzicami. W ramach współpracy oferujemy wsparcie w:

- diagnozie potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej z wykorzystaniem alternatywnych i tradycyjnych metod ewaluacji,

- opracowaniu szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych uwzględniających wyniki diagnozy,

- opracowaniu form wsparcia: udział nauczycieli w konkretnym programie ( szkolenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych), konsultacje grupowe i indywidualne specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- wdrażaniu założeń programowych do praktyki szkolnej,

- bieżącym monitoringu i ewaluację.

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły i placówki, w których zadeklaruje chęć udziału co najmniej 30 nauczycieli i nauczycielek. W szkołach podstawowych możemy realizować projekt w dwóch grupach obejmujących oddziały:  I-IV i V-VIII. Zgłoszenia należy kierować na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com do 15 czerwca 2018 r.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

Doradca metodyczny Renata Flis

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY