PODZIAŁ 0,4% REZERWY OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2018.

PODZIAŁ 0,4% REZERWY OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2018.
Fot. Portal Edukacyjny

EK-02.4424.1.335.2018

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych krakowskich szkół podstawowych

samorządowych i niesamorządowych

 

Dotyczy: PODZIAŁU 0,4% REZERWY OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2018.

 

             W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 (pismo na stronie https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2018.html) informuję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w szkołach podstawowych. Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych, których zakup został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa.

           Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata. Roczny limit aplikowania został ustalony na poziomie 1/4 szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Kraków, które spełniają odpowiednie kryteria. Wobec tego w latach 2018-2021 każdego roku będzie rozpatrywana 1/4 wszystkich złożonych wniosków. O kolejności uwzględniania wniosków będzie decydować data ich wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.

          W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie jej do Wydziału Edukacji w terminie do 30 maja 2018 r. Do przesyłanej tabeli należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia osobno dla każdego przedmiotu. Informacji telefonicznej udziela p. Damian Stanik tel. 012-616-5251.

tabela_plik do pobrania

                                   Z poważaniem,

                    p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału

                                                /-/

                   Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Mariola Jezuita
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY