UMK ABI komunikat w sprawie rozporządzenia 2016/679

Szanowni Państwo Dyrektorzy.

UMK ABI komunikat w sprawie rozporządzenia 2016/679
Fot. Portal Edukacyjny

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miasta Krakowa organizuje spotkania, podczas których będzie przekazywał opracowaną dla Państwa placówek dokumentację tj. szablon Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.  Na podstawie przekazanego szablonu opracujecie Państwo Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych dla swoich placówek.


Spotkania odbędą się w dniach od 18 i 21 maja 2018 r. w budynku UMK zlokalizowanym w Rynku Podgórskim 1 (Wydział Architektury) w sali Obrad im. F. Maryewskiego zgodnie z załączonym harmonogramem.             


Proszę o przybycie na spotkanie dyrektorów placówek lub osób przez nich wyznaczonych, które w przyszłości będą koordynatorami współpracującymi w imieniu Państwa placówki  z Inspektorem Ochrony  Danych  w zakresie bezpieczeństwa informacji. W przypadku przybycia osób wyznaczonych na koordynatorów w Państwa placówkach wymagane jest pisemne upoważnienie od dyrektora placówki (zgodnie z załączonym wzorem).

Obecność dyrektorów placówek lub osób, które zostały przez nich wyznaczone jest obowiązkowa. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.


Dokumentacja nie zostanie wydana osobom nieupoważnionym.

Z poważaniem
Stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Renata Woyciechowska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także