Prawne uwarunkowanie pobytu dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na spotkanie, pt. ,,Prawne uwarunkowanie pobytu dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole''.

Prawne uwarunkowanie pobytu dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole
Fot. Portal Edukacyjny

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35, Kraków.


W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. prawne aspekty pobytu dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole (prawo do bezpłatnej nauki języka, prawo do lekcji wyrównawczych, prawo do nauki w oddziale przygotowawczym),
2. różnice między separacyjnym i integracyjnym modelem edukacji,
3. różnice między integracją i inkluzją,
4. zależność między realizowanym modelem edukacji a postępem językowym ucznia.

Spotkanie poprowadzi doradca metodyczny ds. wielokulturowości Urszula Majcher-Legawiec. Zapisy za przyjmowane są poprzez rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu: 12 422 43 83 lub przesłanie swojego zgłoszenia drogą mailową na adres: spppddzne@gmail.com. Rejestracja trwa do 16.05.2018 r.
Podczas spotkania będzie możliwość włączenia się w działania Sieci dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego funkcjonującej przy Poradni. Koordynatorem jest dr Dominika Bucko z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. W ramach Sieci organizowane są spotkania z ekspertami, warsztaty metodyczne oraz indywidualne konsultacje.


Zapraszamy!

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY