Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych oraz z Przedszkoli,

zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach zadań programu „Otwarty Kraków”.

Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa.
Fot. Portal Edukacyjny

Konferencja odbędzie się 14 maja 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3/4 w godzinach od 15.30 do 19.30. Patronat nad konferencją objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Trzecia z kolei konferencja organizowana w ramach zadań programu „Otwarty Kraków”. Celem cyklu konferencji jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej, integracja cudzoziemców, dialog i współpraca.

Panel pierwszy: poświęcony potrzebom edukacyjnym dzieci z doświadczeniem migracji w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu. Dyskutować będą konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i USA.

Panel drugi: działania na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych przedstawią dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Panel trzeci: w trzecim panelu wezmą udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę i kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę.

Komitet Organizacyjny konferencji:

* Małgorzata Jantos, Radna Miasta Krakowa,

* Danuta Glondys, Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych Stowarzyszenia Willa Decjusza,

* Urszula Majcher-Legawiec, prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie.

Współorganizują konferencję: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Fundacja Polsko-Ukraińskiej Współpracy U-WORK, Fundacja ZUSTRICZ, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie CZULENT, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych i Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Szczegółowy harmonogram konferencji w załączeniu.

Więcej informacji można znaleźć na https://www.facebook.com/fundacjarejaeu/photos/gm.634436503572530/2173107782919541/?type=3&theater

Wymagana jest rejestracja: telefoniczna lub mailowa trwa do 14 maja 2018 r. tel. 12 422 43 83; email: pppddd@op.pl

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY