Ważne informacje dla organizatorów akcji pn. „Lato w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych organizujących akcję "Lato w szkole", Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 z późn. zm.)

Ważne informacje  dla organizatorów akcji pn. „Lato w szkole”
Fot. Portal Edukacyjny

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 z późn. zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wypoczynek organizowany w ramach akcji „Lato w szkole”) pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym/ Rejestrze z dostępem ograniczonym. Niewykonanie tego obowiązku stanowi wykroczenie w myśl art. 23 ust. 2 ww. ustawy

kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.”.

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  • zarejestrować konto na stronie Rejestru z dostępem ograniczonym: https://rps.ms.gov.pl
  • wygenerować zapytanie do Rejestru, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Za udzielenie informacji z Rejestru nie pobiera się opłaty.

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY