Akcja "Lato w szkole" 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, 23 czerwca 2018 roku rozpoczynają się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2018 roku. To czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpienie do akcji „Lato w szkole” w 2018 roku.

Akcja
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych

 

23 czerwca 2018 roku rozpoczynają się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia2018 roku. To czas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy, podobnie jak w latach poprzednich, przystąpienie do akcji „Lato w szkole” w 2018 roku.

Poniżej przypominam najważniejsze kwestie dotyczące spraw organizacyjnych.

Oferta jest skierowana do uczniów samorządowych szkół podstawowych.

Ilekroć jest mowa o rozporządzeniu – należy rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.poz. 452):

Organizatorem wypoczynku jest dyrektor szkoły.

Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Jak również zobowiązany jest zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Ponadto na organizatorze (dyrektorze szkoły) spoczywa obowiązek:

 • zgłoszenia wypoczynku (wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do rozporządzenia). Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://wypoczynek.men.gov.pl

Formularz zgłoszenia wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej należy przedstawić Kuratorowi Oświaty nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

 • podpisania umowy – zlecenia z kierownikiem wypoczynku spełniającym wymogi określone w art. 92p. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 – ogłoszony 29.11.2017) oraz z wychowawcami spełniającymi wymogi określone w art. 92p. pkt 2 ww. ustawy,

Wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku wyniesie 13,70 zł brutto za godzinę, natomiast dla wychowawców 28,00 zł brutto za godzinę.

 • niezwłocznego poinformowania o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (dane dotyczące: organizatora, kierownika, liczby uczestników, czasu trwania). Informację pisemną należy przesłać do Wydziału Edukacji,
 • zorganizowania grup liczących:
 • min od 12 do 15 osób w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej,w której są dzieci do 10 roku życia,
 • min od 17 do 20 osób w przypadku dzieci starszych.

W przypadku, gdy faktyczna liczba dzieci biorących udział w akcji okaże się mniejsza niż zgłoszona do Wydziału Edukacji należy połączyć grupy.

Proponowany czas wypoczynku dzieci młodszych do 8 godz. dziennie, natomiast starszych do 6 godz. od poniedziałku do piątku w wybranym tygodniu/tygodniach wakacji.

 • zebrania od uczestników wypoczynku kart kwalifikacyjnych (wg wzoru określonego w zał. Nr 6 do rozporządzenia).

Uczestnictwo w programie „Lato w szkole” należy zgłosić do Wydziału Edukacji
ul. Stachowicza 18   do 23 maja 2018 r.:

 • składając w Punkcie Obsługi Mieszkańców (w formie papierowej) wypełnioną tabelę ze wskazaniem nazwy placówki, liczby dzieci, liczby grup, proponowanego terminu zajęć, planowanych zajęć,
 • przesyłając ww. tabelę drogą elektroniczną na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl

UWAGA !!!

 • Nie jest możliwe technicznie i prawnie łączenie funkcji organizatora z funkcją kierownika, jak również kierownik wypoczynku nie może równocześnie pełnić funkcji wychowawcy.
 • Zgodnie z 5 ust.  1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) jednym z obowiązków kierownika wypoczynku jest: „…zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom…”.

W związku z powyższym kierownik wypoczynku powinien być obecny na terenie placówki w czasie organizowanego wypoczynku.

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

TABELA ZGŁOSZENIA

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY