Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek przez poradnie specjalistyczne w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek,

Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne zapraszają do współpracy w zakresie wspomagania.

Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek przez poradnie specjalistyczne w roku szkolnym 2018/2019
Fot. Portal Edukacyjny

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym zapraszają do współpracy w zakresie wspomagania, które obejmuje wsparcie w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.  

W ramach wspomagania proponujemy :

- wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od V 2018 do V 2019  roku,

- pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz  realizacji działań  zaplanowanych w : Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

- wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,

- udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy Poradni Specjalistycznej z Przedszkolem/Szkołą/Placówką zawarte zostały w PROCEDURACH.

Dyrektorzy zainteresowani współpracą z naszymi Poradniami proszeni są o wypełnienie „ Karty zgłoszenia” i odesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej pod wskazane w Karcie adresy lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dyrektorem Poradni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych, aby uzyskać szczegółowe informacje:

SPWPPP

www.owpp.pl         tel. 12 4121566

e-mail: spwppp.rekrutacja@gmail.com

Karta zgłoszenia

SPPPDDZNE

www.poradnia-psychologiczna.com/

e-mail: spppddzne@gmail.com

Tel: 12 422-43-83

Karta zgłoszenia

SPPP KOT

www.kot.krakow.pl  tel. 12 422 18 58

e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl

Karta zgłoszenia

SPPPDDWP

www.poradniakrakow.com.pl tel. 12632 87 73

e-mail: sopp.krakow@interia.pl

Karta zgłoszenia

 
Równocześnie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami. Wykaz sieci, które mogą zostać uruchomione znajdziecie Państwo w tabeli. Zostaną zorganizowane te sieci, do których zapisze się co najmniej 20 nauczycieli. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie skanu pod wskazany adres e-mail. Początkowa rekrutacja będzie prowadzona do 30 kwietnia 2018 r., ale nauczyciele mogą przyłączyć się do grupy przez cały rok.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

Dyrektor SPPPDDWP Wanda Papuga

Doradca metodyczny  Renata Flis

 

Tabela: Wykaz sieci współpracy i samokształcenia

Formularze zgłoszenia do sieci współpracy:

SPWPPP

SPPPDDZNE

SPPP KOT

SPPPDDWP

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY