Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

Szanowni Państwo,

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz PWN Wydawnictwa Szkolne zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów z krakowskich szkół i placówek na konferencję naukowo-szkoleniową.

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole
Fot. Portal Edukacyjny

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. od godz. 11.45 do 16.30 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Ingardena 4 Aula nowa 401 N. Konferencja będzie się składać z dwóch części: wykładowej i warsztatowej.

Celem konferencji jest :

  1. Zapoznanie uczestników z ideą edukacji spersonalizowanej jako  wysoko zindywidualizowanym systemem kształcenia, optymalnie i elastycznie dostosowanym do potrzeb konkretnego ucznia i z jego udziałem.
  2. Kształcenie umiejętności diagnostycznych w zakresie opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków dydaktycznych w kształceniu, wychowaniu i terapii uczniów
    z niepełnosprawnością intelektualną.
  4. Wzmacnianie poczucia sprawczości i rozwinięcie kompetencji  w zakresie wspierania w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole i placówce na wszystkich etapach edukacyjnych.

Program konferencji                        

Formularz zgłoszenia

Osoba do kontaktu:

Renata Flis  tel. 502 842481

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza w terminie do 22 kwietnia 2018 r.  na adres : spwppp.rekrutacja@gmail.com

 

                                                                      Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka

                                                                      Doradca metodyczny Renata Flis

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY