„Aktywna tablica” 2018 – nabór wniosków

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, zapraszamy do wzięcia udziału w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

„Aktywna tablica” 2018 – nabór wniosków
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Samorządowych Szkół Podstawowych,

zapraszamy do wzięcia udziału w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie za zakup następujących pomocy dydaktycznych:

  • tablicy interaktywnej (z projektorem ultrakrótkoogniskowym lub bez niego),
  • projektora/projektora ultrakrótkoogniskowego,
  • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
  • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Łączna wartość zakupów może wynieść 17 500 zł; w tym wysokość rządowego wsparcia finansowego dla szkoły wynosi 14 000 zł (80%), wkład własny organu prowadzącego – 3 500 zł (20%). Gmina Miejska Kraków zapewnia wymagany finansowy wkład własny.

Zakres realizacji Programu reguluje Uchwała nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -Aktywna tablica” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu (…) „Aktywna tablica”. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami. Zawarte są w nich informacje o warunkach, które musi spełnić szkoła, by wziąć udział w Programie oraz wymaganiach technicznych dotyczących kupowanych pomocy dydaktycznych. Zawierają również opis działań dotyczących wdrożenia TIK w procesie nauczania.

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie należy złożyć w Wydziale Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, w terminie do 15 kwietnia 2018 r. łącznie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach, i w wersji elektronicznej (w formacie .doc – Word) na adres: Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl .

Przesłanie wniosku w wersji elektronicznej przed złożeniem wniosku w wersji papierowej skutkuje otrzymaniem potwierdzenia poprawnego wypełnienia składanego dokumentu. (Wnioski sprawdzane są w kolejności wpływu).

Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami szkoły, wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 19 lipca 2017. r.

 

Dokumenty:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 lipca w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu (…) Aktywna tablica - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001401

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica oraz pozostałe dokumenty - http://muw.pl/index.aspx?page=Aktywna_tablica

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia - ZAŁĄCZNIK

 

Wypełnianie wniosku – informacje:

1. Wniosek dyrektora szkoły kierowany jest do Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Wnioskuje szkoła podstawowa (w zespole szkół, sosw, itp.) na rok kalendarzowy.

3. Część I – dane szkoły: należy podać wszystkie wymagane dane i wypełniać wniosek zgodnie z instrukcjami podanymi w przypisach.

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

/-/ Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY