ERASMUS+ 2018 - składane wnioski

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

szkoły oraz placówki samorządowe, które składają w roku 2018  wniosek o udział w Programie ERASMUS+ są proszone o wypełnienie załączonej poniżej tabeli i przesłanie jej na adres e-mailowy: Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl

ERASMUS+ 2018 - składane wnioski
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

szkoły oraz placówki samorządowe, które składają w roku 2018  wniosek o udział w Programie ERASMUS+ są proszone o wypełnienie załączonej poniżej tabeli i przesłanie jej na adres e-mailowy: Dominika.Kaszuba@um.krakow.pl

W pierwszym wierszu tabeli podany jest wzór wypełniania.

Równocześnie przypominamy, że dyrektorzy szkół i placówek samorządowych załączają do wniosku pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Krakowa do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków w ramach działań projektowych w Programie ERASMUS+. W celu otrzymania pełnomocnictwa należy przesłać zlecenie na adres e-mailowy: ek.umk@um.krakow.pl, podając nazwę szkoły, imię i nazwisko dyrektora oraz imię i nazwisko osoby, która będzie zastępowała dyrektora w czasie jego nieobecności.

Dyrektorzy szkół i placówek, którzy mają pełnomocnictwo, mogą potwierdzić ww. dokument za zgodność z oryginałem w Referacie Finansów i Projektów Oświatowych Wydziału Edukacji UMK (ul. Stachowicza 18, pok. 506) przed złożeniem wniosku.

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Załącznik:

TABELA

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY