Informacja o zanieczyszczeniu powietrza

WPROWADZENIE PRZEZ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO II STOPNIA ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA

Informacja o zanieczyszczeniu powietrza
Fot. Portal Edukacyjny

Okres obowiązywania: od godz. 00.00 dnia 05.03.2018 r. do  godz. 24.00 dnia 05.03.2018 r.

Obszar: Miasto Kraków

Opis: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM 10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM 2,5 praz benzo(a)pirenuw powietrzu.

DZIAŁANIA OCHRONNE:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy
na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby
zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy
i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego
    narażania na podwyższone stężenie zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności
    zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczeń powietrza na stronach internetowych: www.powietrze.malopolska.pl/prognozy www.monitoring.krakow.pios.gov.pl www.muw.pl (zakładka „Komunikaty dot. Powietrza”)

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

Dyżurny CZK Miasta Krakowa

Waldemar Michalak

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY