KONKURS – MAM ZAWÓD. MAM FANTAZJĘ – W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Departament Edukacji i Kształcenia Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza do współorganizacji kolejnej edycji konkursu „Mam zawód. Mam Fantazję” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

KONKURS – MAM ZAWÓD. MAM FANTAZJĘ – W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo
Dyrektorzy

Krakowskich Szkół Prowadzących Kształcenie Zawodowe

Departament Edukacji i Kształcenia Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza do współorganizacji kolejnej edycji konkursu „Mam zawód. Mam Fantazję” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest zorganizowanie konkursu w siedmiu branżach zawodowych: administracyjno-usługowej, budowlanej, społeczno-medycznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, elektryczno-elektronicznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska oraz turystyczno-gastronomicznej.

Organizacja konkursu ma na celu przedstawienie pozytywnych zmian jakie nastąpiły w szkolnictwie zawodowym, zachęcenie młodzieży do identyfikacji z własną szkołą i wybranym kierunkiem kształcenia, a także pokazanie korzyści płynących z powiązania oferty szkoły z wymogami rynku pracy. Uczniowie będą mogli skonfrontować swoje umiejętności praktyczne z potrzebami rynku pracy, porównać swoje kompetencje zawodowe z innymi uczestnikami konkursu i poddać się ocenie merytorycznej potencjalnych pracodawców.

Dla laureatów konkursu organizator przewiduje nagrody i upominki.

Organizator konkursu Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego finansuje koszty związane z organizacją poszczególnych konkurencji, tj. materiały zużywalne, niezbędne do przeprowadzenia konkurencji, wyżywienie uczestników, obsługę logistyczną podczas konkursu, przygotuje regulamin i odpowiada za rekrutację. Szkoła, która zdecyduje się na współorganizację konkursu będzie uczestniczyć w przygotowaniu koncepcji i zasad przeprowadzania poszczególnych konkurencji oraz zapewni obsługę merytoryczną podczas konkursu.

Szkoły zainteresowane współpracą przy organizacji konkursu przesyłają zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2018 r. na adres: agnieszka.baran@umwm.pl w formie wypełnionej tabeli (załącznik).

 Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Baran, tel.: 12 616 07 46

Załącznik - Zgłoszenia do współorganizacji konkursu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARIOLA JEZUITA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY