Realizacja programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na marzec 2018

Limity

Realizacja programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na marzec 2018
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo,

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przesyła z załączeniu propozycję wstępnego podziału limitu na miesiąc marzec 2018 – wykaz szkół, wraz z szacowaną liczbą uczniów, którym może być udzielona pomoc w postaci posiłku na podstawie decyzji dyrektora szkoły zgodnie z paragrafem 8 uchwały nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa.

Możliwość wnioskowania o zmianę proponowanych limitów. Informacje dotyczące zmian wskazanych przez MOPS limitów, tj. zwiększenia limitu, przyznania limitu dla przedszkoli lub szkół, którym wstępnie nie został przyznany, a także informacje o niewykorzystywaniu przyznanego limitu proszę przekazywać na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl.  W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 616 54 41.

 

Załączniki:

1.Pismo.

2.Limity na marzec 2018 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY