Komunikat archiwalny

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska w roku 2017

Sprawozdanie z korzystania ze środowiska w roku 2017
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli, szkół i placówek

oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 672 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane
o zakresie korzystania ze środowiska.          

Od  1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z póżn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ponadto nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska, gdy  roczna ich wysokość w 2017 nie przekroczyła 800 zł.

W związku z powyższym oświadczenie o opłacie nie przekraczającej 100 zł lub oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska należy złożyć do Wydziału Edukacji,
ul. Stachowicza 18 w terminie do 12.03.2018 r. (wzory oświadczeń w załączeniu).

W przypadku, gdy wysokość opłaty jest wyższa niż 100 zł, w tym przekroczyła 800 zł, należy złożyć odpowiednie wykazy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w terminie do 31.03.2018 r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, zmiany rodzaju szkoły, która nastąpiła w trakcie roku 2017, oświadczenie należy złożyć z uwzględnieniem okresu do 31.08.2017 r. oraz od 1.09.2017 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html

W Wydziale Edukacji sprawę prowadzi Maciej Dadak, tel. 616 5290; maciej.dadak@um.krakow.pl

 

 

Magdalena Węgrocka-Szwalec

Zastępca Dyrektora Wydziału

 

1. Wzór oświadczenia – opłata do 100 zł

2. Wzór oświadczenia o niekorzystaniu ze środowiska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MACIEJ DADAK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY