Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2017

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w roku 2017
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.253.2018                                                                                                     Kraków, 9 luty 2018 r.

Dotyczy: średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

samorządowych szkół i placówek

W związku z art. 30a ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, przedkładam „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Informuję, że w Gminie Miejskiej Kraków w 2017 roku zostały osiągnięte średnie wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Korfel-Jasińska

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY