Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.17.2018                                                          Kraków, 1 lutego 2018 r.                                                                        

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 

Dotyczy: SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK.

 

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 rok.

„Zbiorcze zestawienie zadań za 2017 rok wg rozdziałów i kategorii zadań"

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem sprawozdania S-5, S-13 które należy sporządzić w programie Excel), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 2690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, winien być systemem obowiązującym w szkole/placówce. Sposób generacji sprawozdań opisuje załącznik do niniejszego pisma.

Sprawozdania S- 9, S-15 i S-19 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2018 roku.

Uwaga!

Miejski Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie sporządza sprawozdanie zbiorcze dotyczące realizowanych przez siebie zadań (S-11) oraz zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-10). W przypadku kiedy w danym rozdziale występuje więcej niż jedna kategoria zadania MCOO sporządza zestawienie zbiorcze tylko do rozdziału (S-13). Ww. sprawozdania przedkłada w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w dwóch  egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 roku.

Z poważaniem,

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

Druki:

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S%

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY