Szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami edukacyjnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Szkół i Placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Realizując postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, a Gminą Miejską Kraków  z 25 października 2017 roku dotyczące współpracy w obszarze ochrony przeciwpożarowej –informuję, że 9.02.2018 r. odbędzie się szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.

 Szkolenie z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami edukacyjnymi
Fot. Portal Edukacyjny

Szkolenia dedykowane są dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami edukacyjnymi. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail beata.batko@um.krakow.pl (do wyczerpania limitu miejsc). Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, proszę więc Państwa o przemyślane decyzje. Koszt uczestnictwa -pokrywany w całości przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa- jest liczony od osoby, w związku z czym proszę, aby ewentualna rezygnacja z udziału w szkoleniu dokonana była z odpowiednim wyprzedzeniem w celu dokonania uzupełnienia rekrutacji o inne zgłoszone osoby. Nabór na szkolenie dla osób zarządzających samorządowymi przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi zostanie ogłoszony w marcu 2018 r.

Załączniki:

1. Harmonogram

 

 

Z poważaniem,

Anna Korfel-Jasińska

Dyrektor Wydziału

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY