PROGRAM PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ

 EK-03.441.1.2018                                             

  Szanowni Państwo

  Dyrektorzy krakowskich szkół

 

Dotyczy: PROGRAMU PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ”

PROGRAM PN. „POZNANIE DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ UCZNIÓW KRAKOWSKICH SZKÓŁ
Fot. Portal Edukacyjny

                 W związku z realizacją w roku 2018 Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”, przyjętego uchwałą nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. uprzejmie informuję, że Program jest skierowany do uczniów:

- klas siódmych i ósmych krakowskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych, w tym ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

- krakowskich gimnazjów publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- klas gimnazjalnych funkcjonujących w innych typach krakowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich liceów ogólnokształcących dla młodzieży publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym liceów plastycznych i liceów sztuk plastycznych,

- krakowskich techników publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich branżowych szkół I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- klas zasadniczych szkół zawodowych, funkcjonujących w krakowskich branżowych szkołach I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich szkół specjalnych przysposabiających do pracy publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- krakowskich ogólnokształcących szkół baletowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, począwszy od klasy czwartej.

 

                W budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 na dofinansowanie wyjazdów w ramach ww. programu zaplanowano 50 000 zł. Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3657/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół” (dokument w załączeniu - proszę o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią). W oparciu o punktu 3 Regulaminu określam kwotę dofinansowania na ucznia i opiekuna w roku 2018 na poziomie 150 zł.

               Nadmieniam, że zgodnie z punktem 8 Regulaminu wnioski zgłaszające wyjazd w roku 2018 dyrektorzy szkół ubiegający się o dofinansowanie w ramach ww. programu powinni składać od 1 marca br.

 

Z poważaniem,

 

Anna Korfel-Jasińska

                  /-/

   Dyrektor Wydziału

 

 

Załącznik: Zarządzenie nr 3657/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”                                                                                                             

Pokaż metkę
Osoba publikująca: FRANCISZEK KĘDRA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY