Plany finansowe na 2018 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCI/2374/17 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej...

Plany finansowe na 2018 rok
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

EK-06.3021.7. 2018

 

Dotyczy: PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2018

W nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej 20 grudnia 2017 roku  przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr XCI/2374/17 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej na drukach:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa i przekazanie ich w trzech egzemplarzach do Wydziału Edukacji ul. Stachowicza 18 w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2018 roku.

Uwaga!

Placówki obsługiwane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie składają ww. projekty planów w terminie uzgodnionym z Centrum, a Centrum składa do Wydziału Edukacji w terminie do 10 stycznia 2018 roku. 

 Podczas wypełniania ww. formularzy należy:

  • podawać kwoty w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku),
  • stosować obowiązującą klasyfikację budżetową w tym poprawne nazwy paragrafów i nowe rozdziały,
  • stosować separator dla wszystkich liczb powyżej 3 cyfr,
  • liczby w kolumnach wyrównać do prawej strony,
  • usunąć wiersze w tabeli niewypełnione kwotami planu,
  • przygotowany materiał drukować dwustronnie,
  • w ramach środków planowanych na wydzielonym rachunku dochodów, w przypadku zwrotu środków finansowych pozostałych na rachunku na dzień 31 grudnia 2017 r. na rachunek budżetu, należy  po stronie wydatków zaplanować § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w planach finansowych na rok 2018 powinny być zaplanowane wydatki, które odzwierciedlają bieżące funkcjonowanie szkoły/placówki oświatowej.

Z poważaniem,

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY