Średnie wynagrodzenia nauczycieli za 2017 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli za 2017 rok
Fot. Portal Edukacyjny

Dyrektorzy

Szkół i Placówek

prowadzących samodzielną obsługę  finansowo - księgową

Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

EK-06. 3021.253.2017                                       

 

Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI ZA 2017 ROK.

 

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 (datą graniczną przy generacji raportu powinien być 2017-12-31). Tabele stanowiące raport wygenerowany ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (instrukcja generowania raportu znajduje się na Forum Wiedzy ZSZO/Moduł Kadry/Ważne ogłoszenia – obszar Płace), podpisane przez Dyrektora szkoły/placówki i osobę sporządzającą należy złożyć w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 3 stycznia 2018 roku (WYJĄTEK: szkoły/placówki obsługiwane przez ZEO).

Szkoły/placówki obsługiwane przez Zespół Ekonomiki Oświaty, przedkładają wygenerowane ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, wydrukowane i podpisane przez osobę, która wygenerowała powyższy raport oraz dyrektora placówki tabele do ZEO, w terminie do 3 stycznia 2018 roku.

Zespół Ekonomiki Oświaty sprawdza przedłożone tabele pod kątem formalno-rachunkowym oraz zgodności z raportem generowanym na bieżąco w ZSZO. Po zweryfikowaniu zestawienia pracownik ZEO obsługujący daną szkołę/placówkę umieszcza swój podpis na zestawieniu, przekazuje do podpisu Głównego Księgowego ZEO. ZEO przesyła dokumenty do Wydziału Edukacji w terminie do 5 stycznia 2018 roku.

Wydział Edukacji po zweryfikowaniu poprawności raportów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą sporządzi z systemu raport zbiorczy ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Z poważaniem,

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

/-/ Magdalena Węgrocka - Szwalec

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY