Godziny pracy sekretariatów szkół

   

Godziny pracy sekretariatów szkół
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo
Dyrektorzy

krakowskich samorządowych szkół i przedszkoli

 

W związku z uwagami rodziców uczniów uczęszczających do krakowskich samorządowych szkół/przedszkoli dotyczącymi godzin pracy sekretariatów szkolnych/przedszkolnych uniemożliwiających im załatwienie spraw
w godzinach popołudniowych przypominam, że dyrektor szkoły/przedszkola, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, powinien również odpowiednio zorganizować współpracę
z rodzicami.

Mając zatem powyższe na uwadze, proszę Państwa Dyrektorów o takie zorganizowanie pracy sekretariatu, aby umożliwić rodzicom uczniów załatwienie spraw w godzinach popołudniowych.

 

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału

             /-/

Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARIOLA JEZUITA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY