Rachunek bankowy za uszkodzenie, zniszenie podręcznika przekazanego uczniom I-III SP

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 maja 2017 r. zwrot kwot za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego uczniom klas I-III SP dokonuje się na rachunek bieżący budżetu.

Rachunek bankowy za uszkodzenie, zniszenie podręcznika przekazanego uczniom I-III SP
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.146.2017                                                                                            Kraków, 8 czerwca 2017 r.

Dotyczy: rachunku bankowego.

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych

Dyrektor

Zespołu Ekonomiki Oświaty

w Krakowie

 

W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 maja 2017 r. (komunikat https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-dla-klas-i-iii/informacja-w-sprawie-zwrotu-kwoty-za-uszkodzenie-zniszczenie-lub-niezwrocenie-podrecznika-lub-materialu-edukacyjnego-przekazanego-uczniom-szkoly-podstawowej.html) dotyczącego zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom klas I, II i III szkoły podstawowej informuję, że rodzic/opiekun prawny ucznia powinien dokonać ww. zwrotu na rachunek bieżący szkoły, a szkoła powinna przekazać na rachunek bieżący budżetu nr 77 1020 2892 0000 5602 0590 0255.

Z poważaniem,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Korfel-Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY