MIEJSKI PROGRAM SPORTOWY „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

Wydział Sportu UMK realizując bezpłatny Program „Akademii Przedszkolaka”  rozpoczyna nabór do edycji jesiennej 2017 r., skierowanej do najmłodszych mieszkańców Krakowa, tj. dzieci w wieku 5 - 6 lat
z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych.

 MIEJSKI PROGRAM SPORTOWY „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
Fot. Portal Edukacyjny

Kontynuując program mamy na celu podtrzymać zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, a także poszerzyć dostęp do zorganizowanych form aktywności sportowej, wyrównać szanse dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców oraz aktywizować działania sprzyjające rozwojowi fizycznemu, wzmacniające zdrowie i podnoszące poziom sprawności fizycznej najmłodszych.

           Program realizowany będzie w godzinach 9.00 – 14.00 w Małej Hali Tauron Arena Kraków
ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie w terminie: 6 września 2017 r. – 22 grudnia 2017 r.

 

            Zajęcia będą się odbywać cyklicznie, co dwa tygodnie (w zależności od ilości zgłoszeń), zawsze
w stałych terminach. Program obejmować będzie cykl 7-8 spotkań, w ramach których dzieci będą miały  okazję do kontynuowania spotkań ze sportem. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód. Ćwiczenia będą miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników.

          

 1. Przedszkole chcące wziąć udział w programiepowinno:
  • zaznajomić się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi
   w niniejszym Regulaminie,
  • wybrać godzinę zajęć i termin zajęć (dzień tygodnia A lub tygodnia B) poprzez przypisanie się do numeru grupy. Czynności te dokonuje w zakładce panelu harmonogramu zajęć – rezerwacja grupy tydzień A lub tydzień B dostępnym na stronie www.mos-zachod.pl
  • przesłać formularz zgłoszenia (zał.1) wraz z listą obecności uczestników programu (zał.2)do Wydziału Sportu do 20 czerwca 2017 r. Wszelkie zmiany stanu grupy jakie mogą nastąpić w związku z naborem do placówki przedszkolnej należy zaktualizować poprzez dostarczenie do Wydziału Sportu skanu nowej listy obecności uczestników najpóźniej do dnia 4 września 2017 r. Wszystkie inne zmiany należy aktualizować na bieżąco w sposób j.w.
  • Zbiorczą listę (oryginał) uczestników zajęć z danymi (zał.3) dostarczyć na pierwsze zajęcia i przekazać prowadzącym nauczycielom (Uczestnikiem zajęć może być wyłącznie dziecko, ujęte na liście. Każda zmiana wymaga bieżącej aktualizacji listy).

Wszystkie dokumenty  można pobrać  na stronie internetowej www.mos-zachod.pl (od 01.06.2017 r.)

Wyboru godziny i terminów zajęć będzie można dokonać na stronie internetowej www.mos-zachod.pl, poprzez dostępny panel harmonogramu – rezerwacja grupy tydzień A lub tydzień B (instrukcję wyboru opisano w Regulaminie). Zgłoszeń można dokonywać od 06 czerwca 2017 r. od godz. 08.00 aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Każde przedszkole może zgłosić max 2 grupy. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, proszę kontaktować się z p. Justyną Chwedczuk-Gołda (tel. 12 616-9408, e-mail: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARIOLA JEZUITA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY