Wydatki za 2016 rok

Szanowni Państwo, Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2016 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2016 roku.

Wydatki za 2016 rok
Fot. Portal Edukacyjny

EK-06.3021.139.2017                                                                                                                   Kraków, 10 lutego 2017 r.

Dotyczy: wydatków 2016 roku

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

W związku z koniecznością wyliczenia wydatków na 1 ucznia za 2016 rok proszę o zestawienie (wg Tabeli Nr 1 i Nr 2 – w załączeniu) ewidencjonowanych na koncie pozabilansowym (w ZSZO konto 960) w 2016 roku:

  • Wydatków poniesionych przez szkołę/placówkę oświatową na rzecz innej jednostki organizacyjnej (Tabela Nr 1),
  • Wydatków ponoszonych przez inną jednostkę organizacyjną na rzecz danej szkoły/placówki oświatowej (Tabela Nr 2).

Tabele proszę przekazać w formie wydruku do Wydziału Edukacji  oraz pocztą elektroniczną na adres Agnieszka.Paleczny@um.krakow.pl w terminie do 28 lutego 2017 r.

Z poważaniem,

Dyrektor Wydziału Edukacji

/-/

Anna Korfel-Jasińska

 

TABELA NR 1 i 2

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PALECZNY
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY