Komunikat archiwalny

Przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Obszar: miasto Kraków

Przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10
Fot. Portal Edukacyjny

 

INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

 

Zjawisko: przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

 

Dana i  godzina wydania: 11.01.2017 r. godz. 8.05

 

Obszar: miasto Kraków

 

Ocena: na obszarze miasta występuje zjawisko wysokich poziomów stężeń pyłów PM10. Wartość stężenia pyłów PM10 liczona wg średniej 7 – godzinnej (w godzinach nocnych i wczesno porannych) wyniosła 278 µg/m3.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

1.     Zaleca się osobom odpowiedzialnym za ochronę ludności w poszczególnych jednostkach stałe kontrolowanie informacji o poziomie stężeń pyłów PM10 pozyskiwanych z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa. Dane są dostępne na stronie WIOŚ Kraków:

 

w dniu dzisiejszym:

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/danepomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1747-1752-148-1723-57-1921-1914/dzienny/11.01.2017

  1.      Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa:

 

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  •        unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  •        ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  •        osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

 

 

Dyżurny Inspektor CZK Miasta Krakowa

Tadeusz Mach

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY